Dharm info

 

 

Shri Sanatan Dharm

Sho dhan dhanje pratham gatie djakie Dhanje poenje matie soie pakie

Dhanje ghari sohie djaba sattasanga

Dhanje djanama dwiedje bhaktie abanga

De heilige boeken van de hindoes zijn in de eerste plaats de Veda’s (het heilige weten). Er zijn er vier:

 1. Rig ved voor de lofzang
 2. Sam ved de gezongen liederen
 3. Yadur ved liederen en spreuken voor het offeren
 4. Atharva ved lofliederen en offergezangen

De oudste is de Rig Ved die vele eeuwen voor christus aan de mensheid is geschonken. Bij iedere Ved horen rituele handboeken de Brahmana’s.

 • Upanishad: wijsgerig-mystieke teksten
 • Griha sutra’s: boeken over huisregels
 • Dharm sutra’s: plichtenleer

Al deze literatuur wordt beschouwen als openbaring (sruti) die is opgetekend door zieners en wijzen Rishi’s. Na de openbaring komen de heilige overleveringen, Smriti, waarin de openbaring verder wordt uitgelegd en aangevuld. Ook de heilige overleveringen is het groot brengesel van wijzen (muni’s) heiligen en rishi’s zieners.

Belangrijke overleveringen zijn de twee grote epische gedichten:

 • Ramayan
 • Mahabharat
Het bekende religieuze leerdicht de Bhagwat Gita is een epos van de Mahabharat. Naast deze epen bestaan er ook grote aantal geschiedwerken de purana’s.

Binnen de hindoe gemeenschap is er sprake van veel talen en gebruiken.De taal die echter alle hindoes bindt is de moedertaal Sanskriet waaruit alle talen onstaan zijn.

Uit de vermelde heilige geschriften kunnen wij stellen dat Bhagwaan voor de mensen niet te vatten is. Aan de begin van de wereld-ontvouwing staat:

 1. Brahma die het heelal heeft geschapen
 2. Vishnu die alles onderhoud
 3. Shiva die aan het einde van de wereld periode alles weer vernietigd.
 4. Vishu heeft de rol van de aller hoogste.

  Het hindoeisme leert dat steeds wanneer het kwade in de wereld teveel gaat overheersen dan daalt de hoogste bhagwaan in zijn aspect van Vishnu naar de aarde af om haar te helpen. Deze afdalingen, reddende verschijningen of incarnaties heten avatars. Zoals Ram, Krishna en Boedha enz...

  De Sanatan Dharm die tegenwoordig als Hindoeisme wordt herkend bevat nog veel meer aspecten zoals: Prem yoga, Bhaktie yoga, Sankya yoga, Karm yoga, Hath yoga, Mantra yoga, Kundalini yoga, Raja yoga, Gyaan yoga enz.. Reincarnate, de vier levensfase, het huwlijk, de geboorte en de dood.

  Srimad Bhagavad geeta

  Hoofdstuk 3 vers 11

  De halfgoden, door de offers tevredengesteld, zullen jou tevreden stellen; en door deze wisselwerking zal er voor allen algehele voorspoed heersen.

  Hoofdstuk 17 vers 13

  En het offer dat tegen de schriften ingaat en waarbij geen geestelijk voedsel wordt verdeeld, zijn zangen worden gezongen en geen giften geschonken aan de priesters, en dat zonder geloof wordt gebracht – dat offer behoort tot de geaardheid ontwetenheid.

  Hoofdstuk 17 vers 14

  Boete van het lichaam bestaat uit het vereren van opperheer, de brahman’s de geestelijke leraar en hoger geplaatste personen zoals de vader en moeder. Reinheid, eenvoud, kuisheid en geweldloosheid zijn eveneens boete van het lichaam.

  Hoofstuk 18 vers 5

  Activiteiten inzake offers, barmhartigheid en boete dienen niet te worden gestaakt, maar te worden verricht. Want offers, barmhartigheid en boete louteren juist zelfs de grote zielen.

  1. Aum Mitraya Numah
  2. Aum Ravaya Numah
  3. Aum Suryaya Numah
  4. Aum Bhanave Namah
  5. Aum Khagaya Namah
  6. Aum Pusne Namah
  7. Aum Hiranyagarbhaya Namah
  8. Aum Mareechaye Namah
  9. Aun Adityaya Namah
  10. Aum Savitre Namah
  11. Aum Arkaya Namah
  12. Aum Bhaskaraya Namag